KÖPMANSFURSTENS ARV

Erstavik, Petersenska huset, herrgårdslandskapet och rekreation för en växande storstad

Fredric Bedoire, Ulrich Lange, Carl af Petersens, Mikael Josephson Foto: Dick Norberg

Köpmansfursten Herman Petersen var en av de förmögna handelsmän under 1700-talet som gick under benämningen skeppsbroadeln. Dessa visade sin ställning i Stockholm genom att flytta in i den gamla maktens stadspalats och låta uppföra praktfulla herresäten på landsbygden.


Inför hotet om en finansiell kris placerade Herman pengar i det högadliga säteriet Erstavik. Uppdraget att bebygga marken gick till arkitekten Jean Eric Rehn som uppförde sitt första slottsbygge. Denna egendom och Hermans palats i Gamla stan, det välkända Petersenska huset, omvandlades till fideikommiss och blev därmed skyddade från framtida ekonomiska konjunkturfall.


Arvet från köpmansfursten består förutom slott och palats även av välbevarade agrara miljöer med timrade bostadshus, ekonomibyggnader och skärgårdshemman – lika sällsynta så nära huvudstaden som Erstaviks stora sammanhängande och oexploaterade naturområde som besöks av över två miljoner friluftstörstande människor varje år.


I Köpmansfurstens arv möter vi såväl Herman och hans hustrur Magdalena och Charlotta, båda från den framgångsrika köpmansklanen Bedoire, som deras efterkommande fideikommissarier fram till bildandet av Herman Petersen Fideikommiss AB. Trots skiftande ekonomiska villkor och utmaningar av det storstadsnära läget har innehavarna av Erstavik bevarat en omistlig kultur- och naturmiljö för framtiden.


Utkommer maj 2022

ISBN: 9789198762402

Beställning i nätbokhandeln