Sveriges Ridderskap och Adels vapenbok

Otto von Schwerin & Göran Mörner

Utkommer 18 april 2024

ISBN 978-91-987624-4-0

Industricentralens KONSTBORG

Blästern 15

Ebba de Faire, Ann Katrin Pihl Atmer, Anders Johnson, Oskar Hammarkrantz. Foto: Åke E:son Lindman.

Industricentralens byggnad i kvarteret Blästern vid korsningen av Hudiksvallsgatan och Gävlegatan ritades som industrihotell av Ragnar Östberg och uppfördes i etapper under 1930-talet. Vid millennieskiftet togs ett aktivt initiativ att förmedla de lediga lokalerna till några av Stockholms främsta konstgallerier. Detta ledde till ett framväxande gallerikluster i Vasastan, en gentrifiering man sett i storstäder som New York, London och Berlin.


Industricentralens KONSTBORG: Blästern 15 är ett tidsdokument. Arkitekturhistorikern Ann Katrin Pihl Atmer ger en fördjupad bild av arkitekten Ragnar Östberg och hans enda funktionalistiska byggnad. Näringslivshistorikern Anders Johnson berättar om Blästerns ägare och hyresgäster i Vasastans framväxande industriområde under 1900-talet.


Konstvetaren och curator Ebba de Faire ger en bild av Stockholms konstscens utveckling under 2000-talet. Genom samtal med initiativtagaren Carl Hirsch och arkitekterna bakom gallerirummen ges en bild av galleriklustrets tillblivelse. I djupintervjuer med de sjutton gallerier som verkat från Blästern tecknas de olika aktörernas visioner, berättelser och utställningsarbete. Intervjuerna är författade av Ebba och Oskar Hammarkrantz.


Blästerns omställbara och luftiga interiörer har under tidens gång visat sig passa utmärkt som konstrum och blivit ett nav i Stockholms konstliv – Industricentralens egen konstborg.


Utkommer 12 januari 2023

ISBN 978-91-987624-2-6

KÖPMANSFURSTENS ARV

Erstavik, Petersenska huset, herrgårdslandskapet och rekreation för en växande storstad

Fredric Bedoire, Ulrich Lange, Carl af Petersens, Mikael Josephson Foto: Dick Norberg

Köpmansfursten Herman Petersen var en av de förmögna handelsmän under 1700-talet som gick under benämningen skeppsbroadeln. Dessa visade sin ställning i Stockholm genom att flytta in i den gamla maktens stadspalats och låta uppföra praktfulla herresäten på landsbygden.


Inför hotet om en finansiell kris placerade Herman pengar i det högadliga säteriet Erstavik. Uppdraget att bebygga marken gick till arkitekten Jean Eric Rehn som uppförde sitt första slottsbygge. Denna egendom och Hermans palats i Gamla stan, det välkända Petersenska huset, omvandlades till fideikommiss och blev därmed skyddade från framtida ekonomiska konjunkturfall.


Arvet från köpmansfursten består förutom slott och palats även av välbevarade agrara miljöer med timrade bostadshus, ekonomibyggnader och skärgårdshemman – lika sällsynta så nära huvudstaden som Erstaviks stora sammanhängande och oexploaterade naturområde som besöks av över två miljoner friluftstörstande människor varje år.


I Köpmansfurstens arv möter vi såväl Herman och hans hustrur Magdalena och Charlotta, båda från den framgångsrika köpmansklanen Bedoire, som deras efterkommande fideikommissarier fram till bildandet av Herman Petersen Fideikommiss AB. Trots skiftande ekonomiska villkor och utmaningar av det storstadsnära läget har innehavarna av Erstavik bevarat en omistlig kultur- och naturmiljö för framtiden.


Utkommer maj 2022

ISBN: 9789198762402